วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ทานขนมจีนร่วมกัน

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์รับประทานขนมจีนร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  วันที่ 29 เมษายน 2558