วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

 
             

         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องความเสี่ยง ในวันที่ 27 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย


 
         อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา