วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ปีใหม่สัมพันธ์ชาววิทยาศาสตร์ 55


newyear55_sci

           อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ร่วมงานปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เชิญนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมรับประทานอาหาร อวยพรปีใหม่แด่บุคลากร และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา