เทรนด์ Gadget แห่งปี 2016

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ Gadget ที่มาแรงและเด่นชัดมาตลอดคือ Smartphone, Tablet รวมถึงพวก Smart Watch ซึ่งถึงตอนนี้แก็ดเจ็ตเหล่านี้ได้กลายเป็นมาตรฐานของชีวิตคนเมืองยุคปัจจุบันไปแล้ว กลายเป็นสิ่งที่ไม่ว้าวในสายตาเราๆ กันอีกแล้ว (แต่ก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดี) เรามาลองดูกันดีกว่าว่าในปี 2016 ที่กำลังจะถึงนี้ Gadget กลุ่มไหนที่จะมาแรงและได้รับความนิยมบ้าง

การแข่งขัน ICPC Pre-Content 2016

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ รอบเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC 2016 โดยใช้ชื่อว่า “ICPC Pre - Contest 2016” เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ มีเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อทำการ Login เพื่อเร่ิมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C,C++) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียน

โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 260 คน เป็นนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นแรก จัดวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขัน ICPC Pre-Content 2016

                การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ รอบเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC 2016 โดยใช้ชื่อว่า “ICPC Pre - Contest 2016” เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ มีเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อทำการ Login เพื่อเร่ิมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C,C++) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิธีแก้และลบ Virus ซ่อน Folder ซ่อน File อย่างง่าย

000

วิธีกำจัด virus ซ่อน folder (โฟลเดอร์) ที่มีความสามารถในการซ่อนโฟลเดอร์ และทำให้งานของเราที่เก็บใว้หายไป มักพบเจอในแฟรชไดร์ สาเหตุเกิดจากการที่เราไปเสียบที่สำนักงาน หรือที่ต่างๆ ที่มีคอมสาธารณะให้ใช้(คอมที่มีการใช้งานโดยคนหลายๆคน) เรามาดูกันครับว่าวิธีกำจัดไวรัสซ่อนโฟลเดอร์เพื่อกู้งานหรือไฟล์ของเราว่าจะทำกันยังไง

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ได้รวมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจัดโครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อนต้น