วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies 2013 หรือ CIT2013) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation amd Management Workshop : UniNOMS2013) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีัยรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ปีใหม่สัมพันธ์ชาววิทยาศาสตร์ 55


newyear55_sci

           อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ร่วมงานปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เชิญนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมรับประทานอาหาร อวยพรปีใหม่แด่บุคลากร และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา