วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เทรนด์ Gadget แห่งปี 2016

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ Gadget ที่มาแรงและเด่นชัดมาตลอดคือ Smartphone, Tablet รวมถึงพวก Smart Watch ซึ่งถึงตอนนี้แก็ดเจ็ตเหล่านี้ได้กลายเป็นมาตรฐานของชีวิตคนเมืองยุคปัจจุบันไปแล้ว กลายเป็นสิ่งที่ไม่ว้าวในสายตาเราๆ กันอีกแล้ว (แต่ก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดี) เรามาลองดูกันดีกว่าว่าในปี 2016 ที่กำลังจะถึงนี้ Gadget กลุ่มไหนที่จะมาแรงและได้รับความนิยมบ้าง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558


คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมระดับมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสรรเสริญ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 13 มกราคม 2559

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตร ในวัน 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ฯ


อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานวันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในวันที 6 มกราคม 2559 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา