วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขัน ICPC Pre-Content 2016

                การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ รอบเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC 2016 โดยใช้ชื่อว่า “ICPC Pre - Contest 2016” เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ มีเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อทำการ Login เพื่อเร่ิมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C,C++) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิธีแก้และลบ Virus ซ่อน Folder ซ่อน File อย่างง่าย

000

วิธีกำจัด virus ซ่อน folder (โฟลเดอร์) ที่มีความสามารถในการซ่อนโฟลเดอร์ และทำให้งานของเราที่เก็บใว้หายไป มักพบเจอในแฟรชไดร์ สาเหตุเกิดจากการที่เราไปเสียบที่สำนักงาน หรือที่ต่างๆ ที่มีคอมสาธารณะให้ใช้(คอมที่มีการใช้งานโดยคนหลายๆคน) เรามาดูกันครับว่าวิธีกำจัดไวรัสซ่อนโฟลเดอร์เพื่อกู้งานหรือไฟล์ของเราว่าจะทำกันยังไง

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ได้รวมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจัดโครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อนต้น


วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

บทบาทหน้าที่สำคัญของครูยุคใหม่ คือ การออกแบบสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง การประกอบอาชีพจริงในอนาคตให้แก่ผู้เรียน และเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ มากกว่าการท่องจำและความเข้าใจเท่านั้น รวมทั้งเพื่อฝึกทักษะการใช้ไอซีทีสำหรับสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
     ตัวอย่างการจัดสถานการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี) http://comedu.yru.ac.th เปิดสอนในโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://ict.yru.ac.th) ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา [อ่านเพิ่มเติม...]

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แฉ 10 ความลับของ Excel ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน!


Excel นั้นยิ่งใช้ ยิ่งศึกษา ยิ่งพบความน่าพิศวง… เพราะมันมีอะไรหลายอย่างมากๆ ที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ หรือ ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดนัก วันนี้ผมจะขอมาแฉ 10 ความลับของ Excel ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน! เอาให้เพื่อนๆ ของคุณงงไปเลยว่าคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เทรนด์ Gadget แห่งปี 2016

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ Gadget ที่มาแรงและเด่นชัดมาตลอดคือ Smartphone, Tablet รวมถึงพวก Smart Watch ซึ่งถึงตอนนี้แก็ดเจ็ตเหล่านี้ได้กลายเป็นมาตรฐานของชีวิตคนเมืองยุคปัจจุบันไปแล้ว กลายเป็นสิ่งที่ไม่ว้าวในสายตาเราๆ กันอีกแล้ว (แต่ก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดี) เรามาลองดูกันดีกว่าว่าในปี 2016 ที่กำลังจะถึงนี้ Gadget กลุ่มไหนที่จะมาแรงและได้รับความนิยมบ้าง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558


คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมระดับมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสรรเสริญ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 13 มกราคม 2559

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตร ในวัน 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ฯ


อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานวันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในวันที 6 มกราคม 2559 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา