วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


     อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในวันที่ 14-20 ธันวาคม 2557 

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1436” นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) เข้าร่วมแข่งขันกวนอาซูรอในกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1436”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557