วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลานวัฒนธรรม ปี 2556

...

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร  1 ศิลปวัฒนธรรม ทำที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  บุคลากร   นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม