วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู          อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันที่  11 กรกฎาคม  2556