วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


     อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในวันที่ 14-20 ธันวาคม 2557 

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1436” นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) เข้าร่วมแข่งขันกวนอาซูรอในกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1436”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครชิงทุนป.ตรีและทุนวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558


UploadImage

       สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดให้นักเรียนศึกษาที่สนใจ สมัครชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาตรี และทุนสำหรับทำวิจัย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ  ค่าเล่าเรียนฟรี  ค่าใช้จ่ายรายเดือน  และค่ารักษาพยาบาล 70%

ครุศาสตร์ จุฬาฯ มอบ 35 ทุนสสวค.เรียนปริญญาโท


UploadImage

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวค.) เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557(ทุนPremium)

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

8 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2014

 

       ในปี 2013 ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมาย และในปี 2014 ที่กำลังจะมาถึงยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์รุ่นต่อยอดจากรุ่นเก่ารอคอยที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเสียที ซึ่งเราไปดูกันซิว่า 10 เทรนด์เทคโนโลยีของปี 2014 จะมี “ของเล่นใหม่” ใดที่น่าสนใจบ้าง

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร    อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มัลติมีเดีย และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์  ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2557

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน MOBILE APPLICATION


   ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน MOBILE APPLICATION  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.cattelecom.com/catappsawards/

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

 
             

         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องความเสี่ยง ในวันที่ 27 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย


 
         อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557 ณ โรงเรียนบ้านจาหนัน  ตำบลพร่อน อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การเขียน มคอ. ให้สอดคล้องกับการบูรณาการกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน      อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการอบรมการเขียน มคอ. อย่างไร ให้สอดคล้องกับการบูรณาการกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดย ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน์  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

   

     นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ดำเนินการโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 22  มกราคม  2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลานวัฒนธรรม ปี 2557

...

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5 ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  ส่งบทความก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557