วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

 
             

         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องความเสี่ยง ในวันที่ 27 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ