วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย


 
         อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษและการเสวนาเพื่อประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา