วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน MOBILE APPLICATION


   ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน MOBILE APPLICATION  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.cattelecom.com/catappsawards/