วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

   

     นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ดำเนินการโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 22  มกราคม  2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา