วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

งานปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ฯ


อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานวันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในวันที 6 มกราคม 2559 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา