วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์มีการประชุมหลักสูตร เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์  วันที่ 30 เมษายน 2558