วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารจัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558