วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาคนใหม่

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  และ อาจารย์ซอและ  เกปัน  และเลี้ยงส่งอาจารย์นิพนธ์ บาดกลาง  ณ ร้านอาหารยัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558