วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 21 เมษายน 2558