วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6   วันที่ 17-21 มีนาคม 2558