วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วันที่ 9 เมษายน 2558