วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที วันที่ 1 เมษายน 2558