วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10" ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nccit.net/