วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี