วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาศึกษาดูงานต่างจังหวัด

     คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 2-6 มิถุนายน 2558


        โดยสถานที่ศึกษาดูงานประกอบด้วย บริษัททรูปลูกปัญญา และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่วชาติ (sipa)