วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 58อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เยี่ยมชม นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ปี 58  ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 ก.พ. 2558